Paddling till Arholma vandrarhem 12 – 13 oktober 2019