Paddling till Arholma vandrarhem 10 – 11 oktober 2020